Dana 10.02.2013.godine u 17:00 sati održala se predskupština DVD-a Hrelić, na predskupštini odazvalo se više od 40 aktivnih članova pa je svaka donesena odluka bila pravovaljana. Zahvaljujemo se svim članovima koji su se odazvali, i želimo svu sreću i uspješan rad novo- izabranom upravnom odboru i svim ostalim tijelima DVD-a koje smo izabrali na predskupštini. Dnevni red predskupštine:

1.Otvaranje predskupštine
2.Izbor radnih tijela predskupštine
3.Izvješće tajnika
4.Izvješće blagajnika
5.Izvješće nadzornog odbora
6.Izvješće verifikacijske komisije
7.Prijedlog programa rada za 2013.godinu
8.Rasprava po izvješćima
9.Usvajanje izvješća i plana za 2013.godinu
10.Razrješnica dosadašnjim tijelima dvd-a(upravnog odbora,nadzornog odbora,zapovjedništva,stegovnog povjerenstva,delegata u VZGZ-u, zastavničara)
11.Izbor novih radnih tijela
12.Slobodna riječ