Dodane su slike sa Jurjeva di je naša ekipa nakon odrađenog vatrogasnog natjecanja i osvojenog sjajnog 6.mjesta otišla na dežurstvo na poziv građana,di smo čuvali da se krijes kojeg su zapalili po tradiciji naši mještani ne proširi dalje,te smo kasnije isti uspješno ugasili.