Dvd Hrelić pridružuje se molitvi za sve nevine žrtve napada u Parizu.