Dodane su nove fotografije iz povijesti DVD-a Hrelić. Na fotografijama možete vidjeti tadašnje članove i osnivače našega društva na izgradnji vatrogasnoga doma, natjecanju i druženjima. Hvala gospodinu Zlatku Havidiću na ustupljenim fotografijama.