Dana 17.01.2013.godine oko 22:32 zaprimili smo dojavu od Javne vatrogasne postaje o urušavanju krova osnovne škole Većeslava Holjevca u Sigetu, ubrzo već nakon 5 minuta ispred spremišta došlo je 7 članova našeg društva, te smo se upitili na intervenciju, ali na intervenciji je sudjelovalo 5 naših članova koliko je tražila JVP od nas.