Dodane su fotografije sa združene vježbe u Jakuševcu na kojem je naše društvo sudjelovalo sa vatrogasnim vozilom mazda i 3 vatrogasca.